Saturday, May 17, 2014

Tự động định dạng XAML theo cách khó khăn

Iris Classon đề cập đến một tính năng “ẩn” của Visual Studio có thể dùng để tự động định dạng XAML ở đây. Theo tôi nó là một sự lựa chọn tốt nhưng nó quá đơn giản bởi đôi khi bạn muốn nắm kiểm soát nhiều hơn trong việc định dạng (thứ tự, thụt dòng…). Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách khó khăn khác để tự động định dạng XAML.

"XAML Styler" là một Visual Studio extension làm cho mã nguồn XAML đẹp đẽ hơn bằng cách sắp xếp các thuộc tính dựa trên tầm quan trọng của chúng. Công cụ này cho phép bạn/nhóm của bạn duy trì coding style cho XAML tốt hơn, đồng thời nó cũng giúp đọc XAML dễ dàng hơn.

Bạn có thể lấy XAML Styler tại đây

Bạn có thể cấu hình XAML Styler sắp xếp các thuộc tính the cách bạn mong muốn, sửa lỗi khoảng trắng giữa các thẻ <Run/>, thụt dòng XAML dựa trên thiết lập của Visual Studio và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể định dạng XAML mà không cần sử dụng một shortcut key khác (như cách của Iris Classon), Ctrl + S sẽ lưu file và đồng thời định dạng luôn cho bạn. Để biết cụ thể hơn về tính năng, bạn có thể tìm hiểu tại đây.

No comments:

Post a Comment