Monday, July 1, 2013

Vài điều cần chú ý khi phát triển ứng dụng Windows Phone với Visual Studio 2013 Preview/trên Windows 8.1 Preview

  • Visual Studio 2013 hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng Windows Phone (khi cài đặt bạn nhớ check ô Windows Phone) nhưng nó chỉ hỗ trợ Windows Phone 8. Nếu bạn muốn tiếp tục phát triển các ứng dụng cho Windows Phone 7, bạn cần cài Visual Studio 2012. Đây không phải là vấn đề quá lớn khi Visual Studio 2013 có thể "sống chung nhà" với Visual Studio 2012.
  • Nếu bạn sử dụng Windows 8.1 Preview, Visual Studio 2012 và Windows Phone SDK sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên bạn cần cài đặt Visual Studio 2012 Update 3, nó sẽ sửa một vài vấn đề về sự tương thích của emulator.
Link download

No comments:

Post a Comment